Guía oficial de turismo, licenciatura de historia na Uvigo, fotografía profesional…

… ó servizo de persoas, grupos, colectivos, ideas temáticas, artesáns… que queiran descubrir historia-s, patrimonio material e inmaterial en case calqueira lugar (Ourense, Galiza, Portugal…), en galego, castelán e francés

Profesionais da curiosidade e da difusión do patrimonio e da historia que nos rodea…

…ó servizo de quen precise contidos (textos e fotografías) que den resposta á curiosidade e necesidade de coñecer ó noso medio

Profesionais da información

…ó servicio doutros profesionais, empresas e colectivos, con toda a nosa experiencia: máis de 20 anos en medios de comunicación estatais, autonómicos e locais

Persoas entrenadas para comunicar

….escoitar, pensar, analizar e descubrir novos camiños para trocar ideas de comunicación en conversa con outros a través das redes sociais (experiencia en eido institucional e académico)